logo
Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging
Aanvraag hoofdlidmaatschap


Met ingang van    (dd-mm-jjjj)
Achternaam  
Roepnaam  
Voorletters  
Tussenvoegsels  
Geslacht   Man     Vrouw
Adres  
Postcode  
Plaats  
Land  
Telefoon  
Email  
Naam honden  


Tevens meld ik aan als gezinslid

(Gezinsleden zijn zij die tot het huishouden van een hoofdlid behoren)
Achternaam  
Voorletters  
Tussenvoegsels  
Geslacht   Man     Vrouw


Contributie

De contributie voor een volledig jaar bedraagt voor een hoofdlidmaatschap € 25,-- en voor een gezinslidmaatschap € 10,--.
Nieuwe leden die zich na 1 juli als lid aanmelden, zijn over het lopende vereningingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd.

NFRV IBAN rekeningnummer NL75 RABO 0131 7489 55   BIC-code RABONL2U


JA   Ik geef toestemming voor automatische incasso van de contributie.

IBAN Rekeningnummer  
BIC code  
Naam rekeninghouder  


Verzenden met machtiging


Nee   Ik geef geen toestemming voor automatische incasso van de contributie.
Ik maak het verschuldigde bedrag per omgaande over op bovenstaande rekening.


Verzenden zonder machtiging