Kampioenschapsclubmatch geannuleerd!

Een vervelende mededeling over de geplande kampioenschapsclubmatch van 19 september a.s.:

De Engelse keurmeesters zagen zich genoodzaakt door de reisbeperkingen om hun komst af te zeggen. Ook zijn er te veel onzekerheden door de Covid-19.
De NFRV geeft de voorkeur aan buitenlandse rasspecialisten waardoor wij, als bestuur van de NFRV, hierdoor geen andere mogelijkheid zien dan de Kampioenschapsclubmatch te annuleren.

Wij hopen op positievere ontwikkelingen zodat wij volgend jaar weer een gezellige Clubmatch kunnen organiseren.

An annoying announcement about the planned Championship clubshow on September 19th:

The English judges were forced by the travel restrictions to cancel their arrival. There are also too many uncertainties due to the Covid-19.
The NFRV prefers foreign breed specialists, which means that we, as the board of the NFRV, do not have another option than to cancel the Championship Club Match.

We hope for more positive developments so that we can organize another cozy Championship clubshow next year.