De vereniging

 Code van ethiek

Nestmeldingen
Momenteel geen


Dekmeldingen
Momenteel geen
Herplaatsers
Momenteel geen

 Laatste nieuws
(30-09-2019)   
Fotos KCM 2019 Apeldoorn
Onder de foto op de Homepage van onze website staat “overige foto’s”. Als u hierop klikt dan kunt u de foto’s terugzien die gemaakt zijn ti ...
» verder..  

» Overig nieuws

Alle leden van de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging dienen zich te houden aan de Code van Ethiek van deze vereniging.
  1. Men zal geen vraag naar, noch leveren van pups, aan malafide pupverkopers en/of malafide fokkers.
  2. Men accepteert dat er niet gefokt zal worden met een reu of teef als dit in eniger wijze schade kan aanbrengen aan het ras.
  3. Men mag alleen de hond verkopen wanneer er een acceptabele verwachting bestaat dat de hond een gezond en gelukkig leven zal krijgen. Daarnaast zal men, indien nodig, helpen de hond te herplaatsen als de situatie veranderd.
  4. Men zal niet willens en wetens het karakter van het ras incorrect weer geven, ten onrechte honden aanbieden, of het misleiden van personen wat betreft de gezondheid of kwaliteit van de hond.
  5. Leden zullen ten alle tijde een hoge standaard moeten behouden wat betreft de gezondheid van de Flatcoated Retriever.
  6. Een fokker zal alleen fokken met Flatcoats waarvan aangenomen wordt dat hij/zij vrij zijn van serieuze erfelijke gebreken en welke niet lijden aan enig acuut probleem.

In aanvulling van deze regels zullen fokkers zich moeten houden aan het fokreglement van deze Vereniging.
De Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging verstrekt “pupinfo” voor maximaal 3 nesten per fokker en /of kennelnamen op het zelfde adres, per kalenderjaar.
erkende-rasvereniging