Code van ethiek

Alle leden van de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging dienen zich te houden aan de Code van Ethiek van deze vereniging.

  1. Men zal geen vraag naar, noch leveren van pups, aan malafide pupverkopers en/of malafide fokkers.
  2. Men accepteert dat er niet gefokt zal worden met een reu of teef als dit in eniger wijze schade kan aanbrengen aan het ras.
  3. Men mag alleen de hond verkopen wanneer er een acceptabele verwachting bestaat dat de hond een gezond en gelukkig leven zal krijgen. Daarnaast zal men, indien nodig, helpen de hond te herplaatsen als de situatie veranderd.
  4. Men zal niet willens en wetens het karakter van het ras incorrect weer geven, ten onrechte honden aanbieden, of het misleiden van personen wat betreft de gezondheid of kwaliteit van de hond.
  5. Leden zullen ten alle tijde een hoge standaard moeten behouden wat betreft de gezondheid van de Flatcoated Retriever.
  6. Een fokker zal alleen fokken met Flatcoats waarvan aangenomen wordt dat hij/zij vrij zijn van serieuze erfelijke gebreken en welke niet lijden aan enig acuut probleem.
  7. Per gefokt nest zal een lid/fokker € 25,00 afdragen waarvan € 20,00 ten gunste komt van het gezondheidsfonds.
  8. Indien de reu van een lid een geslaagde dekking heeft afgegeven en op de dekreuenlijst staat zal deze € 25,00 afdragen waarvan € 20,00 ten gunste komt van het gezondheidsfonds.

In aanvulling van deze regels zullen fokkers zich moeten houden aan het fokreglement (VFR) van deze Vereniging.
De Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging verstrekt “pupinfo” voor maximaal 3 nesten per fokker en /of kennelnaam op hetzelfde adres, per kalenderjaar.