Vet tumoren

Vetbulten komen veel voor. Het zijn tumoren die voornamelijk uit vet bestaan. Het zijn er vaak meerdere en je kunt ze op verschillende plaatsen tegenkomen. Ze zijn bijna altijd goedaardig.

Voorkomen
Vooral bij honden vinden we vet tumoren. We vinden ze voornamelijk bij huisdieren op oudere leeftijd. Meestal bevinden ze zich net onder de huid op de borstkas of buikwand. Soms zitten ze op de poten. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze ook op andere plaatsen voorkomen zoals in de borstkas.

Oorzaak
Een tumor is een hoopje cellen die zich niet houden aan de normale regels voor de groei van cellen. Normale cellen groeien totdat ze een boodschap krijgen van het lichaam dat ze moeten stoppen. Tumorcellen luisteren niet naar deze boodschap en blijven maar doorgroeien en door- groeien. Tumoren kunnen worden verdeeld in 2 groepen: De eerste groep zijn de goedaardige tumoren. Deze tumor groeit langzaam, blijft op een plaats zitten en beschadigd geen organen in zijn omgeving door er doorheen te groeien. De andere groep bestaat uit de kwaadaardige tumoren. Kwaadaardige tumoren vreten zich door het omringende weefsel heen. Doordat er kleine stukjes tumor kunnen loslaten verspreiden deze tumoren zich langzaam door het lichaam. Daar kunnen dan soms weer nieuwe tumoren uit groeien. Een kwaadaardige tumor noemen we kanker. Vet tumoren zijn eigenlijk bijna altijd goedaardig. Hoewel ze soms op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig zijn hoeven dus niet bang te zijn voor uitzaaiingen.

Diagnose
Als wij een bult onderzoeken bij uw huisdier dan letten we op grootte, vorm, verplaatsbaarheid en stevigheid. Vaak zuigen we daarna met een naald wat weefsel uit de knobbel om onder een microscoop te kijken of het inderdaad voornamelijk vet is. Indien er twijfel bestaat over het opgezogen materiaal, dan sturen we het materiaal in overleg met u als eigenaar op voor een second opinion door een cytoloog. Een cytoloog is iemand die gespecialiseerd is in het beoordelen van cellen. Hij zal dus met nog grotere betrouwbaarheid kunnen vaststellen of het een goedaardige vet tumor betreft.

Behandeling
Omdat bijna alle vet tumoren goedaardig zijn, besluiten we meestal om de vetbult met rust te laten. Er zijn echter enkele redenen om de bult toch te verwijderen. Als een van de onderstaande criteria bij de vetbult van uw hond past dan moeten we de bult toch verwijderen. Als de bult erg snel groeit. Als de bult, na een hele tijd dezelfde grootte te hebben gehad, opeens weer gaat groeien. Als de bult opeens duidelijk van vorm of hardheid veranderd (bijvoorbeeld een mooie ronde bult wordt opeens knobbelig). Als de bult uw huisdier belemmerd in zijn bewegingen (bijvoorbeeld een grote bult in de oksel van uw huisdier). Als de bult op een plaats zit waar het bijna onmogelijk wordt om hem te verwijderen als hij groeit (bijvoorbeeld een bultje op de voet) 6. Als u zich ernstig zorgen maakt over de bult dan kan dat ook een reden zijn om de bult te verwijder. Als uw hond er veel aan bijt, likt of schuurt waardoor de bult kan gaan bloeden of geïrriteerd raakt. Hopelijk vol- doet de bult van uw huisdier niet aan een van de bovengenoemde punten. Het is erg belangrijk dat de bult regelmatig te controleren. Een vet tumor kan op dit moment geen problemen geven maar eventueel in een later stadium wel. Een goed idee is om elke maand de grootte van de bult op te schrijven. Bijvoorbeeld: de grootte van een ei. Als u veranderingen ziet, geeft ze dan aan ons door. Als uw huisdier voor een onderzoek op de praktijk komt zullen wij samen met u de bult controleren. Op die manier houden we eventuele veranderingen goed in de gaten die het nood- zakelijk maken om de bult toch alsnog te verwijderen.

Samenvatting
Vet tumoren komen regelmatig voor en zijn meestal goedaardig. Toch is het verstandig om zulke bultjes in de gaten te houden. Met een klein beetje extra aandacht van ons samen kunnen we er voor zorgen dat deze bultjes nooit een ernstig effect zullen hebben op uw huisdier.