Tarieven pupinfo

Vermelding op site

Fokkers (alleen leden van NFRV) kunnen hun planningen, dekmeldingen en geboorteberichten op onze site laten vermelden.
Deze vermelding wordt echter alleen opgenomen indien beide ouderdieren van het betreffende nest of het te verwachten nest (planningsbericht, de dekmelding en/of het geboortebericht) volledig voldoen aan het » Verenigings Fokreglement van onze vereniging.

Planningsbericht en dekmelding
(planningsbericht max. ca 2 maanden van te voren)
Gratis
Nestmelding (gedurende een periode van 10 wkn)
*) Zodra het nest is geboren draagt de fokker € 25,00 waarvan € 20,00 ten gunste komt van het gezondheidsfonds.
Gratis *)
Plaatsing dekreu
*) Zodra een dekking wordt verricht waaruit een nest wordt geboren betaalt men € 25,00 waarvan € 20,00 ten gunste komt van het gezondheidsfonds.
gratis *)

Let op:
Meldingen worden pas geplaatst na ontvangst van de betaling op:
rekening nummer NL75RABO0131748955 t.n.v. Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging te Doetinchem.
(vermeld bij uw betaling data… / pupinfo)

pups Truus