Jachttraining

De Flatcoat als ”retriever”

Een hond hebben als huisdier is leuk, maar u kunt uw huisdier ook dingen aanleren. Het trainen met uw hond creëert een hechte band tussen baas en hond.
De meest bekende bezigheden met honden zijn onder andere agility training, gehoorzaamheidstraining, speurhonden opleiding en de jachtopleiding.
Deze laatste kent 2 soorten.
Als er over jacht wordt gesproken wordt er meestal gedacht aan honden die tijdens de jacht het wild opjagen, ook wel “drijf” honden genoemd, echter wild moet ook gezocht en gehaald worden nadat het is geschoten door de jager.
Deze taak is weggelegd voor de Flatcoated Retriever.

Jachthondentraining.

Het woord retriever komt uit het Engels “retrieve” in deze het terugbrengen van een dummy of wild.
De Flatcoated Retriever is dus een apporterende jachthond van nature, bij deze training gaat men daar ook van uit, dit onder deskundige leiding.
Hier leert de Flatcoated Retriever netjes te apporteren ( terugbrengen van een dummy of wild)
Bij een jachthondentraining wordt ook aandacht geschonken aan gehoorzaamheid, zoals netjes volgen aan de lijn en los, ook moeten de honden uit het zicht van de baas rustig op de plaats blijven liggen.
Daarnaast leert de hond om te komen op de fluit en pas te “apporteren“ na een commando van de baas.
Een Flatcoated Retriever is een gevoelige hond en belangrijk is dat de training op een positieve manier gegeven word.
Jachthondentraining volgen met je hond kan een geweldige hobby zijn, samen in de natuur en genieten van het plezier dat je hond heeft, word op deze manier “plezier voor twee”.
Als er tijdens de training met wild gewerkt word, dan is dit altijd “koud wild”, dat is wild dat eerder tijdens een jacht geschoten is en ingevroren bewaard en ontdooit voor de training. Veel mensen vinden het in het begin niet prettig om met dit wild te trainen, in de praktijk blijkt dit meestal een kwestie van wennen.
Er worden echter ook cursussen gegeven die alleen met dummy’s werken.
Nadat u een jachthondentraining heeft gevolgd kunt u, in overleg met uw trainer, er voor kiezen om een “proef” te gaan lopen.
Deze proeven worden gegeven door de Koninklijke Jagers Vereniging (KJV).
Dit zijn proeven waar uw hond wild moet apporteren.
Tijdens deze dag worden een aantal vast omschreven proeven afgelegd in de categorieën C, B en A.
Bij de vijf C-proeven ligt de nadruk op gehoorzaamheid en eenvoudig apporteerwerk.
Bij de drie B-proeven ligt de nadruk op moeilijker apporteerwerk.
Voor elk van de proeven kan men maximaal 10 punten halen, Als er voor elk van de C- proeven minstens 6 punten behaald is krijgt men een C diploma en als ook voor elk van de B-proeven minimaal een 6 is behaald dan krijgt men het B diploma.
Indien de hond de C- en B- proeven voldoende heeft afgelegd en het gemiddelde voor de apporteeronderdelen tenminste een 7 bedraagt, dan mag deze meedoen aan de twee A- proeven.

U kunt ook inschrijven voor “clubdiploma dagen” uitgeschreven door Retriever verenigingen.
De proeven zijn het zelfde zoals aangegeven bij de KNJV, alleen werkt men hier met dummy’s.
Bij het goed doorlopen van de proeven ontvangt men een “clubcertificaat”.

Mocht u een KJV diploma of een clubcertificaat hebben behaald, dan kunt u deelnemen aan een Workingtest (WT).
Een workingtest is bedoeld om te kijken of de hond het behaalde diploma kan toepassen op meer praktijk gerichte jacht situaties.
Deze wordt gehouden op het niveau van C, B1, B2 en A.
Elke hond legt een vijftal testen af die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. De proeven zijn niet van tevoren bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk.
Workingtesten worden georganiseerd door de Retriever verenigingen (dummy’s, soms gevarieerd met wild).

De KJV organiseert de MAP (met koud wild).
Er word ook bij deze proeven gekeken hoe de hond onvoorziene situaties in het veld oplost.
Als u minstens 2 KJV B diploma’s heeft behaald waarvan er eentje met minstens 68pnt mag u inschrijven voor de KJV MAP B proef, MAP betekend: Meervoudige Apporteer Proef, als u minstens 2 KJV A diploma’s heeft behaald waarvan er eentje met minstens 85pnt, mag u inschrijven voor de MAP A proef.

Eens per jaar wordt er door de KJV een speciale wedstrijd uitgeschreven de “Nimrod” dit is op uitnodiging en daar mogen alleen de beste honden (eenmalig in hun leven) van een ras aan mee doen.

Jagen met uw Flatcoated Retriever.

Omdat een Flatcoated Retriever een natuurlijke wil heeft om voorwerpen te gaan halen en naar zijn baas te brengen, is hij uiterst geschikt om tijdens een jacht in te zetten.
Een Flatcoated Retriever wacht naast zijn baas totdat de jachthonden het wild hebben opgejaagd, en de jager het wild heeft geschoten.
Na geduldig te hebben gewacht totdat de jagers stoppen met schieten zal zijn baas de hond opdracht geven het geschoten wild te gaan halen. De Flatcoated Retriever loopt naar de plaats waar hij het wild heeft zien vallen en begint te zoeken, als hij het gevonden heeft neemt hij het wild in zijn bek en brengt het naar zijn baas.
Dit wordt herhaald totdat al het wild opgehaald is.

Een belangrijke eigenschap die een retriever moet hebben is, wat in jachttermen “steadyness” word genoemd.
Op een jachtterrein gebeuren er duizend en één dingen die de hond kunnen afleiden. Bijvoorbeeld blaffende honden, geweerschoten, opvliegend wild, en noem maar op, ondanks dit alles moet een Flatcoated retriever rustig naast zijn baas, ook wel voorjager genoemd, wachten totdat hij het sein krijgt om het wild te gaan halen.

Een voorjager moet ook zijn hond de goede richting kunnen sturen, wild dat niet goed is geraakt, en dus nog leeft, moet zo vlug mogelijk uit zijn lijden verlost worden. Ondanks dat er tientallen dode vogels liggen moet de voorjager in de mogelijkheid zijn om zijn hond naar die ene gewonde vogel te sturen. Dit moet hij niet alleen kunnen als de hond naast hem staat maar ook als de hond 100 meter of meer verwijderd is van de voorjager. Dit noemt men dirigeren.

Niet bijten in het wild.
Een hond moet dan wel het wild in zijn bek nemen, hij moet het echter zodanig vastnemen zodat hij het niet met zijn tanden beschadigd, maar dan ook weer stevig genoeg vasthouden om het niet te laten vallen. Geen gemakkelijke taak voor de hond dus.
Een Flatcoated Retriever moet goed getraind zijn en tientallen opdrachten van de voorjager begrijpen.
Voordat een voorjager en de hond meegaan op de echte jacht hebben zij meestal al enkele jaren training achter de rug.