Gezondheid

 Gezondheidsuitslagen

Nestmeldingen
Van der Noesten.

Dekmeldingen
Momenteel geen
Herplaatsers
Momenteel geen

 Laatste nieuws
(16-01-2018)   

INLEIDING:
De Ned. Flatcoated Retriever Vereniging heeft een overeenkomst met de afdeling GGW( Gedrag, Gezondheid en Welzijn ) van de Raad van Beheer inzake uitslagen gezondheidsonderzoeken. De Ned. Flatcoated Retriever Vereniging is verplicht de uitslagen te publiceren en de gegevens openbaar te maken aan derden.
erkende-rasvereniging